Forside

 

Sæson 2024/25

Vi har fået de endelige tider for den nye sæson og ungdom skal spille i Halgård Hallen

som sidste år, mens motion i år kun spiller i Hal B i Mejdal-Hallen. Tilmelding er som

som sædvanligt forbeholdt nuværende medlemmer frem til 1/8 2024, men nye med-

lemmer må gerne henvende sig allerede nu, da der altid er lidt frafald af gamle 

medlemmer. Se mere info under Ungdom og Motion. Sæsonen 2023/24 er allerede i fuld gang for motions vedkommende og ungdom starter

onsdag den 6. september. Se tider, kontingent, tilmelding m.m. under "ungdom" og "motion". 

Der er stadig mange ledige tider til motionister mens ungdomstræning kun har enkelte 

pladser ledige.


Formanden - 29. august - tlf. 51943592


Ungdomsspillerne mangler 2 trænere i tidsrummet 17.30 til 20.30 om onsdagen i 

Halgård-Hallen. Hvis du kunne have lyst til at hjælpe med træningen en time om 

onsdagen så kontakt Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk for mere info.


Formanden - 20-06-2023 Sæsonen 2022/23 er næsten færdigspillet. Ungdom er gået på sommerferie

mens motion spiller frem til og med uge 25 i Hal B. 

Der er endnu ikke tider til den kommende sæson men vil blive meddelt omkring

1. juni og nuværende medlemmer vil få første ret til spilletiderne. Tiderne medde-

les her samt via Facebook og mail.


Formanden 

Generalforsamling


Det er tid til årets generalforsamling tirsdag den 28. februar  2023 kl. 19.30 i 

Mejdal-Hallen. Alle medlemmer af badmintonafdelingen og forældre til ung-

domsspillere er meget velkommen. Dagsorden ifølge lovene. Tilmelding er ikke

ndvendigt, men må gerne ske af hensyn til kaffen. Forslag til behandling på gene-

ralforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsam-

lingen.


Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dkStatus på tilmelding til sæsonen 2022/23


NYT NYT NYT 

Man kan nu leje ledige badmintonbaner på timebasis - 125 kr. pr. bane pr. time - ved at kontakte 51943592 

- betaling til samme nummer efter accept på bane er ledig. Se oversigt over ledige baner under Motion.


Tilmeldingen til ungdomstræning er næsten fuldtegnet, men der er enkelte pladser tilbage. Se under ungdom

hvis du gerne vil spille badminton i denne sæson.


Der er stadig baner til motionsbadminton ugens 4 første dage - se under motion for ledige baner m.m.Opstart sæsonen 2022/23


Vi har nu fået badmintons haltider til den kommende sæson der starter 15. august for motionister og 6.

september for ungdom.

De nuværende medlemmer har første ret til banerne frem til den 31/7, hvorefter der åbnes for tilmelding.

Se  nærmere omkring tider, tilmelding og kontingent under henholdsvis ungdom og motion.
Afslutning sæsonen 2021/22.


Denne sæson afsluttes med udgangen af uge 25 for de motionister der endnu spiller.


Bestyrelse


Det er nu lykkedes at få en fuldtallig bestyrelse i badminton efter at Jesper Norrild også har meldt sig klar.

Jesper Norrild og Mads Otte vil primært tage sig af ungdom, mens Thomas Bach tager sig af motion. Per

Sørensen (kasserer) og Erik Mikkelsen (formand) fortsætter i bestyrelsen.

Generalforsamling for 2021 - 080222

Selv om der var blevet informeret betydeligt om vigtigheden af mange fremmøde til generalforsamlingen i sidste uge mødte der kun i alt 7 personer op – heraf 2 fra bestyrelsen og 3 trænere – hvilket var meget skuffende. Heldigvis indvilgede Thomas Bach og Mads Otte i at indgå i bestyrelsen, men vi mangler mindst 1 person for at opfylde vedtægterne, ligesom de 2 nuværende bestyrelsesmedlemmer nærmer sig pensionering. Det er nu op til den valgte bestyrelse hvad der skal gøres for at finde det sidste medlem, men vi vil selvfølgelig meget gerne høre hvis et medlem skulle ønske at indtræde i bestyrelsen.

Erik Mikkelsen – emi@godmail.dk – 51943592.Godt nytår

Alt badminton starter igen fra og med onsdag den 5. januar 2022. Vedr. ungdomsbadminton

se Facebook "Mejdal/Halgård badminton - ungdom", mens motionister bare starter i deres

normale tider.

Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk
Corona - 18-12-21


Jvf. retningslinjerne fra de idrætslige organisationer er alt badminton aflyst til og med 4. januar 2022.

Vi ønsker vore medlemmer en glædelig jul og godt nytår.


Status den 30/oktober 2021

Sæsonen 2021/22 er godt igang. Ungdomstræningen er fuldt tegnet og der er oprettet venteliste, men

desværre bliver der ikke mange pladser i løbet af sæsonen, da fremmødet til træning er højt.

Der er enkelte tider for motionister onsdag og torsdag - se under motion.

Der er stævnetur for ungdomsspillere den 27 november til Nr. Nissum. Tilmelding vis Facebook

Hvis spørgsmål kontakt Erik Mikkelsen - 51943592 eller emi@godmail.dk

Familiebadminton


Hver formiddag i efterårsferien (mandag til og med fredag i uge 42) er der familiebadminton i Mejdal-Hallen fra kl. 10.00 - 12.00.

Man møder bare op i hallen og så deles vi om tiden (hvis vi er mange så spilles 20 minutter og så kommer der nye spillere på

banenerne for hver 20 minutter). Prisen er 20 kr. pr. spiller eller 50 kr. for en familie - betales ved indgangen.
Tilmelding til sæsonen 2021/22


For ungdomsspillere er alle 3 træningshold (60 spillere) allerede fuldt tegnede, men der er mulighed for at komme

på venteliste og normalt bliver der nogle pladser ledige efter de første træningstimer, så se under ungdom hvordan

du tilmelder dig til ventelisten.

Motionister er også godt igang med tilmeldingen, men der er endnu gode tider både onsdag og torsdag - se under

motion for ledige tider.

Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk
Sæsonen 2021/22


Vi har nu fået tildelt haltider til den kommende sæson. Frem til 1/8 2021 har de nuværende medlemmer i klubben

fortrinsret til deres "gamle tider", men der er allerede nu en del ledige timer til udleje, så kontakt undertegnede

med jeres ønsker til spilletider.

Se venligst under Ungdom og Motion for tidspunkter m.m.

I er altid velkommen til at kontakte undertegnede vedr. næste sæson.

Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk


Generalforsamling

Der var kun mødt 5 personer til generalforsamlingen den 1. januar og det lykkedes ikke at få valgt nye bestyrelses-

medlemmer, så der vil blive indkaldt til et medlemsmøde efter sommerferien. Der er kun et medlem i bestyrelsen

samt en kasserer udenfor bestyrelsen, hvilket ikke er holdbart og heller ikke følger vedtægterne.

Bestyrelsen


Generalforsamling tirsdag den 1. juni kl. 20 i Mejdal-Hallen

Så er vi endelig klar til at holde årets generalforsamling. Der er sendt indbydelse til alle medlemmer.

Dagsorden er jf. lovene.

Da der p.t. kun er 1 bestyrelsesmedlem i afdelingen skal der vælges mindst 2 nye medlemmer på generalforsamlingen

hvis vedtægterne skal følges. Desuden er der en kasserer som ikke er medlem af bestyrelsen.

Vi håber rigtig mange vil møde op.


Bestyrelsen