Forside

 

Corona - 01-12-21


Vi har aflyst børnetræning i denne uge pga. corona blandt trænerne og det generelle høje smittetal

i Halgård Skole, mens motion fortsætter uændret - dog anbefales det at omklædning sker hjemmefra.


Status den 30/oktober 2021

Sæsonen 2021/22 er godt igang. Ungdomstræningen er fuldt tegnet og der er oprettet venteliste, men

desværre bliver der ikke mange pladser i løbet af sæsonen, da fremmødet til træning er højt.

Der er enkelte tider for motionister onsdag og torsdag - se under motion.

Der er stævnetur for ungdomsspillere den 27 november til Nr. Nissum. Tilmelding vis Facebook

Hvis spørgsmål kontakt Erik Mikkelsen - 51943592 eller emi@godmail.dk

Familiebadminton


Hver formiddag i efterårsferien (mandag til og med fredag i uge 42) er der familiebadminton i Mejdal-Hallen fra kl. 10.00 - 12.00.

Man møder bare op i hallen og så deles vi om tiden (hvis vi er mange så spilles 20 minutter og så kommer der nye spillere på

banenerne for hver 20 minutter). Prisen er 20 kr. pr. spiller eller 50 kr. for en familie - betales ved indgangen.
Tilmelding til sæsonen 2021/22


For ungdomsspillere er alle 3 træningshold (60 spillere) allerede fuldt tegnede, men der er mulighed for at komme

på venteliste og normalt bliver der nogle pladser ledige efter de første træningstimer, så se under ungdom hvordan

du tilmelder dig til ventelisten.

Motionister er også godt igang med tilmeldingen, men der er endnu gode tider både onsdag og torsdag - se under

motion for ledige tider.

Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk
Sæsonen 2021/22


Vi har nu fået tildelt haltider til den kommende sæson. Frem til 1/8 2021 har de nuværende medlemmer i klubben

fortrinsret til deres "gamle tider", men der er allerede nu en del ledige timer til udleje, så kontakt undertegnede

med jeres ønsker til spilletider.

Se venligst under Ungdom og Motion for tidspunkter m.m.

I er altid velkommen til at kontakte undertegnede vedr. næste sæson.

Erik Mikkelsen - 51943592 - emi@godmail.dk


Generalforsamling

Der var kun mødt 5 personer til generalforsamlingen den 1. januar og det lykkedes ikke at få valgt nye bestyrelses-

medlemmer, så der vil blive indkaldt til et medlemsmøde efter sommerferien. Der er kun et medlem i bestyrelsen

samt en kasserer udenfor bestyrelsen, hvilket ikke er holdbart og heller ikke følger vedtægterne.

Bestyrelsen


Generalforsamling tirsdag den 1. juni kl. 20 i Mejdal-Hallen

Så er vi endelig klar til at holde årets generalforsamling. Der er sendt indbydelse til alle medlemmer.

Dagsorden er jf. lovene.

Da der p.t. kun er 1 bestyrelsesmedlem i afdelingen skal der vælges mindst 2 nye medlemmer på generalforsamlingen

hvis vedtægterne skal følges. Desuden er der en kasserer som ikke er medlem af bestyrelsen.

Vi håber rigtig mange vil møde op.


Bestyrelsen